Welkom op de website van Kaleo Ministries!

Kaleo Ministries, een ander soort gemeente.
Kaleo heeft een andere vorm van samenkomsten dan de meeste mensen verwachten of gewend zijn. Iedereen die op zoek wil naar meer van God is van harte welkom! “Eenheid, God centraal, gebed, de Heilige Geest aan het werk, Israël, praktisch onderwijs, opwekking, evangelisatie, discipelschaptraining, vrijheid, jezelf mogen zijn” zijn een aantal woorden die iets zeggen over hoe Kaleo eruit ziet. De diverse samenkomsten worden op verschillende manieren ingevuld en soms ook op verschillende locaties: bij mensen thuis en op plekken waar we bidden voor Friesland bijvoorbeeld. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

We gedragen ons dan misschien wat anders en verschillen dan wel in invulling van het programma, we voelen ons gelijkwaardig aan en verbonden met andere kerken en gemeenten waar mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is.

Kaleo betekent passie voor Jezus en passie voor zijn verlangen alle volken tot zijn discipelen (fans) te maken.
Kaleo Ministries doet dat in de eerste plaats in Friesland, maar we zien uit naar een verspreiding over grenzen. Wij bidden voor een geestelijke  opwekking en een geweldige uitstorting van de Heilige Geest op het Friese en Nederlandse volk.
Tegelijkertijd willen we iedereen uitdagen om de liefde van Jezus Christus en van de hemelse Vader te leren kennen en Hem te volgen. Mensen die dat gaan doen worden veranderd en vernieuwd door de Heilige Geest. We leren hen de principes voor het volgen van Jezus zich eigen en praktisch te maken. Door onderwijs, training en coaching komen mensen tot een gezonde levensstijl en ook tot herstel en genezing voor hun geest, ziel en lichaam.

Daaruit voort komt het ontdekken van de zin van je leven en de bestemming die God voor je heeft. Het is geweldig te zien dat mensen dit leven met God ontdekken en daarin gaan bewegen.

Kaleo is een gemeente die vorm geeft aan haar visie door middel van o.a. de volgende activiteiten:

 

  • Samenkomsten
  • CrossLife: jongerengroepen
  • M12: medewerkers avonden
  • Deelname aan gebedsavonden van Stay&Pray
  • Scholen: onderwijs over diverse onderwerpen
  • Evangelisatie
  • Gebedsleger
Heb je vragen en opmerkingen? mail dan even.